2018

Fler nyheter

2018

På nya styrelseposter

2018

Liselotte Engstam har utsetts till ordförande i complianceexperten FCG, som är nordens ledande konsultföretag inom risk- och regelefterlevnad för finansbranschen. Samtidigt expanderar bolaget till Finland och Tyskland.

https://www.realtid.se/liselotte-engstam-tar-over-klubban-i-fcg

Läs hela inlägget »

”Vi välkomnar Karin till Exalt och ser fram emot att fortsätta bolagets utveckling tillsammans. Karin är mycket välmeriterade, men det kanske viktigaste är att deras värdegrund väl stämmer in med vår värdegrund som vi har arbetat efter sedan starten 2005. Säger Mikael Hjälm, VD. 

Karin Steen har 30 års erfarenhet av företags-ledning samt företagsutveckling i entreprenörsdrivna tillväxtbolag med roller som ägare, styrelseordförande, VD och försäljningschef, främst inom IT-branschen.

Läs hela inlägget »

Carmen Cornelyn har blivit invald som 
styrelseordförande i Visbyark AB, ett arkitektkontor med huvudkontor i Visby. Företaget är partnerägt med ca 15 delägare som verkar inom flera områden.

Carmen har lång erfarenhet i uppdrag som ekonomi- och finanschef inom offentlig sektor, både och statliga och kommunala bolag, samt tjänstesektorn i privat näringsliv.

Läs hela inlägget »

Sedan mars 2018 är Liselotte Hägertz Engstam ny styrelseledamot i Tieto, ett av Nordens ledande mjukvaru- och tjänsteföretag.

Kunderna är i huvudsak stora organisationer som erbjuder ett brett spektrum av tjänster till företag, konsumenter och medborgare i Norden och världen. Tieto har 15 000 anställda i nästan 20 länder.

Läs hela inlägget »