2019 > 04

Fler nyheter

2019 > 04

På nya styrelseposter

2019 > 04

En stark näringslivsprofil tar nu plats i Svenska Tennisförbundets styrelse. Åsa Hedin har 30 års erfarenhet från näringslivet, både stora och små bolag. Bland annat har hon medverkat i utecklingen av Elekta och VD för Elekta Instrument samt Filippa K.

https://www.tennis.se/tennis-se/stark-naringslivsprofil-tar-plats-i-svtfs-styrelse/

Läs hela inlägget »

Cecilia Seddigh är invald i valberedningen för Styrelseakademien Stockholm Uppsala som är ett av Europas största styrelseinstitut med närmare 7.000 medlemmar.

Cecilia verkar som entrepre- och intraprenör inom försäkrings- och fondindustrin, och är aktivt medverkande i omställningen av industrin genom nyetableringar inom Pension InsurTech och FinTech. I tidigare uppdrag har hon verkat som ansvarig för internationell affärsutveckling, affärsområdesansvarig och marknadschef i fond- och livförsäkringsbolag. Hon har i rollen som hållbarhetschef i fondbolag utvecklat plattform för integrering av Environmental – Social – Governance (ESG) i fondförvaltning och som styrelseledamot i Sveriges Forum för Hållbara Investeringar (SWESIF) ansvarat för utvecklingen av Hållbarhetsprofilen för fondindustrin i Sverige.
 

Läs hela inlägget »