2020

Att välja rätt strategi för konkurrenskraft har aldrig varit mer komplicerat. Hur kan företag och organisationer i Norden säkerställa att valda strategier är relevanta? Vilka är de mest troliga scenarierna? Det här är fokus för en nordisk digital konferens den 11 november. Konferensen är utgångspunkten för en ny plattform för samarbete och kunskapsdelning mellan beslutsfattare och styrelseledamöter i Norden. Det organiseras av styrelsenätverket Styrelsekraft Alumni Stockholm och som värd står PwC i Sverige. Speciellt inbjudna är medlemmar i styrelsenätverk och managementinstitut runt om i Norden och Europa. Detta är med andra ord ett unikt tillfälle att ta del av värdefulla insikter från ledande beslutsfattare.
Registreringen till evenemanget öppnar inom kort.   

Läs hela inlägget »

Hur tar man sig egentligen till styrelserummet?
Akavia Aspekt har ställt frågan till två experter.

Läs intervjun med Styrelsekrafts Karin Steen HÄR                   

 

Läs hela inlägget »

Ann-Charlotte Beckman är medlem av och aktiv i  Styrelsekraft sedan 2011 . Hon är idag en erfaren och entusiastisk styrelseledamot.  Ann Charlotte har en bakgrund som entreprenör, VD, och delägare av Netdoktor, som under hennes tid såldes till Bonnier.  Idag är hon  främst aktiv som investerare, rådgivare och styrelseledamot i ägarledda företag, främst inom hälsa och life science.
Läs den spännande historian om  Ann-Charlotte HÄR 

Läs hela inlägget »

Fler nyheter

2020

Att välja rätt strategi för konkurrenskraft har aldrig varit mer komplicerat. Hur kan företag och organisationer i Norden säkerställa att valda strategier är relevanta? Vilka är de mest troliga scenarierna? Det här är fokus för en nordisk digital konferens den 11 november. Konferensen är utgångspunkten för en ny plattform för samarbete och kunskapsdelning mellan beslutsfattare och styrelseledamöter i Norden. Det organiseras av styrelsenätverket Styrelsekraft Alumni Stockholm och som värd står PwC i Sverige. Speciellt inbjudna är medlemmar i styrelsenätverk och managementinstitut runt om i Norden och Europa. Detta är med andra ord ett unikt tillfälle att ta del av värdefulla insikter från ledande beslutsfattare.
Registreringen till evenemanget öppnar inom kort.   

Läs hela inlägget »

Hur tar man sig egentligen till styrelserummet?
Akavia Aspekt har ställt frågan till två experter.

Läs intervjun med Styrelsekrafts Karin Steen HÄR                   

 

Läs hela inlägget »

Ann-Charlotte Beckman är medlem av och aktiv i  Styrelsekraft sedan 2011 . Hon är idag en erfaren och entusiastisk styrelseledamot.  Ann Charlotte har en bakgrund som entreprenör, VD, och delägare av Netdoktor, som under hennes tid såldes till Bonnier.  Idag är hon  främst aktiv som investerare, rådgivare och styrelseledamot i ägarledda företag, främst inom hälsa och life science.
Läs den spännande historian om  Ann-Charlotte HÄR 

Läs hela inlägget »

På nya styrelseposter

2020

Louise Nicolin

Louise Nicolin har valts in som styrelseledamot i Optinova Group i Finland. Optinova är en ledande global tillverkare av avancerad slang, såväl för medicinsk teknik och intravenös vård, som för utmanande industriella applikationer, tex inom fordonsindustrin. Bolaget har ca 400 anställda, säljkontor över hela världen och huvudsaklig tillverkning på Åland och i Thailand.

Läs hela inlägget »

Katarina Grapengiesser har under mars 2020 tillträtt som styrelseledamot i Tricorona Climate Partner AB.

Tricorona Climate Partner AB  grundades 2006 och är ett privatägt bolag vars affärsidé är att erbjuda tjänster inom klimatområdet som bidrar till att vi når 1,5 graders målet. Visionen är att alla företag tar sitt klimatansvar och företaget erbjuder tjänster såsom beräkning av klimatpåverkan, strategier för att reducera den, utbildning på området, samt försäljning av klimatkompensation. 
Företaget har en stor tillväxtpotential och önskar expandera på sina digitala plattformar internationellt. Med sin gedigna erfarenhet inom dessa områden kommer Katarina Grapengiesser kunna bidra till styrelsens arbete. 

Läs hela inlägget »


Ann-Charlotte Beckman har valts in som ny styrelseledamot i Neobiomics. Neobiomics har tagit fram en probiotika produkt;  ProPrems® som är ett kosttillskott till förtidigt födda barn. Ann-Charlotte har över 30 års erfarenhet av life science som entreprenör, VD och styrelseledamot.  

Läs hela inlägget »


Ann-Charlotte Beckman har valts in som ny styrelseordförande i Inossia. Inossia har tagit fram en mjukgörare i vätskeform som kan blandas med bencement som ska användas för att reparera sprickor i ryggraden hos personer med benskörhet, osteoporos, som beräknas drabba varannan kvinna och var fjärde man över 50 år. Ann-Charlotte har över 30 års erfarenhet av life science som entreprenör, VD och styrelseledamot.  

Läs hela inlägget »

Karin Steen

Karin Steen har den 1/12 2019 tillträtt som ny styrelseordförande hos Acceptus. Acceptus är ett konsultbolag som erbjuder behovsstyrda digitala tjänster och ledningsstöd som förenklar vardagen i vårdrelaterade verksamheter inom hälsa, vård och omsorg. Accceptus är en oberoende aktör där konsulterna har sjukvårdsbakgrund i kombination med lång erfarenhet och specialistkompetens inom ett stort antal verksamheter inom hälsa, vård och omsorg.
Med sin stora erfarenhet av styrelsearbete kommer Karin att tillföra den stabilitet och erfarenhet som Acceptus behöver i sin uppbyggnad av ny styrelse. Karin Steen har över 30 års erfarenhet från tillväxtbolag inom it-konsultbranschen, där hon bland annat varit delägare, VD, styrelseordförande och stryelseledamot.  Karin har även varit Styrelseordförande- och ledamot i flertalet konsultbolag i andra branscher

Läs hela inlägget »

Malin Hyden

Malin Hydén har valts in som styrelseledamot i Kunskapsmedia Group AB. Med 15 års erfarenhet av utbildningsfilm och hundratals producerade filmer och utbildningsklipp för grundskola och gymnasium, är företaget en mycket etablerad aktör på marknaden. Företagets filmer är anpassade för att möta läroplanens riktlinjer. Malin bidrar med sin långa erfarenhet av digital strategi och paketering av digitala läromedel.

Läs hela inlägget »

Ylva Hambraeus Björling har den 1/1 2020 tillträtt som ordförande för den affärsdrivande stiftelsen Stockholms Tekniska Institut, STI.
Stockholms Tekniska Institut grundades 1924 och är en stiftelse som bedriver teknisk utbildning. STI har inget vinstintresse utan fokuserar helt på uppdraget att bedriva utbildning med hög kvalitet. Stiftelsen bedriver utbildningar inom yrkeshögskolan men även kurser direkt till företag. Samarbete med branschföretag är viktigt och företagen är med i såväl utformandet som genomförandet av utbildningarna. Över 90 % av de som tar examen har fått arbete inom ett år efter avslutade studier.

Läs hela inlägget »

Ann-Charlotte Beckman har valts in som ny styrelseledamot i Västernorrland utveckling & omvårdnad (VUO). VUO har cirka 15 boenden i Västernorrland, främst i Sundsvall/Timrå, varav merparten tar emot och hjälper personer med olika psykiska funktionshinder och begränsningar. Ann-Charlotte har över 30 års erfarenhet av life science som entreprenör, VD och styrelseledamot.
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: styrelsepost