på nya STYRELSEposter

Styrelsekraftare tar plats i styrelser. I börsbolag, etablerade företag, startups och föreningar över hela Sverige och internationellt.

2016 > 06

Liselotte Hägertz Engstam. Liselotte Hägertz Engstam.

Liselotte Hägertz Engstam har utsetts till ny styrelseledamot i Transcom. 

Transcom erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom kundservice och telemarketing till en nationell och internationell kundkrets. Transcom kan även leverera nationella eller nordiska lösningar baserade på ett koncept med hemagenter.

Karin Steen. Karin Steen.

Karin Steen är ny som styrelseledamot i We Consulting. 

På We Consulting arbetar över 160 experter inom nätinfrastruktur. Specialister som hjälper operatörer, energibolag och nätägare att beställa, planera och förvalta mobila och fasta nät inom telekom och kraft.

Louise Nicolin. Louise Nicolin.

Louise Nicolin som har blivit invald som styrelseledamot i Volati AB.

Volati är en svensk industrigrupp som förvärvar bolag till rimliga värderingar och utvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Inriktningen är nordiska, välskötta bolag, inte sällan i samband med generationsskiften. Volati är sedan 2015 börsnoterat på First North med en preferensaktie. 

Britta Dalunde. Britta Dalunde.

Britta Dalunde har utsetts till ny styrelseledamot i AIAB, Arlandabanan.

Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) ägs till 100 procent av svenska staten och svarar för statens rättigheter och skyldigheter rörande Arlandabanan. Bolagets aktier förvaltas av regeringen (Näringsdepartementet).

Carina Axelsson. Carina Axelsson.

Carina Axelsson har utsetts till ledamot i Hallwylska museets förening. 

Hallwylska museet är ett svenskt statligt kulturhistoriskt museum i Stockholm som är inrymt i Hallwylska palatset. Museet öppnades för allmänheten 1938 och ingår sedan 1978 i myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet.

PÅ NYA STYRELSEPOSTER

2016 > 06

Liselotte Hägertz Engstam. Liselotte Hägertz Engstam.

Liselotte Hägertz Engstam har utsetts till ny styrelseledamot i Transcom. 

Transcom erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom kundservice och telemarketing till en nationell och internationell kundkrets. Transcom kan även leverera nationella eller nordiska lösningar baserade på ett koncept med hemagenter.

Läs hela inlägget »
Karin Steen. Karin Steen.

Karin Steen är ny som styrelseledamot i We Consulting. 

På We Consulting arbetar över 160 experter inom nätinfrastruktur. Specialister som hjälper operatörer, energibolag och nätägare att beställa, planera och förvalta mobila och fasta nät inom telekom och kraft.

Läs hela inlägget »
Louise Nicolin. Louise Nicolin.

Louise Nicolin som har blivit invald som styrelseledamot i Volati AB.

Volati är en svensk industrigrupp som förvärvar bolag till rimliga värderingar och utvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Inriktningen är nordiska, välskötta bolag, inte sällan i samband med generationsskiften. Volati är sedan 2015 börsnoterat på First North med en preferensaktie. 

Läs hela inlägget »
Britta Dalunde. Britta Dalunde.

Britta Dalunde har utsetts till ny styrelseledamot i AIAB, Arlandabanan.

Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) ägs till 100 procent av svenska staten och svarar för statens rättigheter och skyldigheter rörande Arlandabanan. Bolagets aktier förvaltas av regeringen (Näringsdepartementet).

Läs hela inlägget »
Carina Axelsson. Carina Axelsson.

Carina Axelsson har utsetts till ledamot i Hallwylska museets förening. 

Hallwylska museet är ett svenskt statligt kulturhistoriskt museum i Stockholm som är inrymt i Hallwylska palatset. Museet öppnades för allmänheten 1938 och ingår sedan 1978 i myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet.

Läs hela inlägget »