på nya STYRELSEposter

Styrelsekraftare tar plats i styrelser. I börsbolag, etablerade företag, startups och föreningar över hela Sverige och internationellt.

2017

Cecilia Seddigh är ny styrelseledamot i Tundra Fonder AB sedanden 16 maj 2017.

Tundra Fonder är en sk boutique förvaltare specialiserad på fondförvaltning i nya tillväxtmarknader. Fondbolaget har ett av de största investerarteamen internationellt som är dedicerat till tillväxtmarknader, med kontor i Stockholm, Karachi i Pakistan och Ho Chi Minh i Vietnam. Fondbolaget arbetar med hållbara och ansvarsfulla investeringar och integrerar frågor om miljö, sociala faktorer och ägarstyrning i förvaltningsprocessen (ESG).

Ylva Hambraeus Björling är ny styrelseledamot i Karolinska Universitetssjukhuset sedan årsskiftet. 

Karolinska Universitetssjukhuset har ca 16 000 anställda och omsätter ca 16 miljarder kronor. Karolinska Solna, Karolinska Huddinge och Nya Karolinska ingår alla i  Universitetssjukhuset.  

Louise Nicolin är ny styrelseledamot i Enzymatica noterat på First North.

Enzymatica är ett life science-bolag vars affärsidé är att erbjuda effektiv hjälp mot några av våra vanligaste folksjukdomar - där virus eller bakterier spelar en avgörande roll. 

PÅ NYA STYRELSEPOSTER

2017

Cecilia Seddigh är ny styrelseledamot i Tundra Fonder AB sedanden 16 maj 2017.

Tundra Fonder är en sk boutique förvaltare specialiserad på fondförvaltning i nya tillväxtmarknader. Fondbolaget har ett av de största investerarteamen internationellt som är dedicerat till tillväxtmarknader, med kontor i Stockholm, Karachi i Pakistan och Ho Chi Minh i Vietnam. Fondbolaget arbetar med hållbara och ansvarsfulla investeringar och integrerar frågor om miljö, sociala faktorer och ägarstyrning i förvaltningsprocessen (ESG).

Läs hela inlägget »

Ylva Hambraeus Björling är ny styrelseledamot i Karolinska Universitetssjukhuset sedan årsskiftet. 

Karolinska Universitetssjukhuset har ca 16 000 anställda och omsätter ca 16 miljarder kronor. Karolinska Solna, Karolinska Huddinge och Nya Karolinska ingår alla i  Universitetssjukhuset.  

Läs hela inlägget »

Louise Nicolin är ny styrelseledamot i Enzymatica noterat på First North.

Enzymatica är ett life science-bolag vars affärsidé är att erbjuda effektiv hjälp mot några av våra vanligaste folksjukdomar - där virus eller bakterier spelar en avgörande roll. 

Läs hela inlägget »