på nya STYRELSEposter

Styrelsekraftare tar plats i styrelser. I börsbolag, etablerade företag, startups och föreningar över hela Sverige och internationellt.

2017 > 09

Cecilia Seddigh är ny styrelseledamot i Tundra Fonder AB sedanden 16 maj 2017.

Tundra Fonder är en sk boutique förvaltare specialiserad på fondförvaltning i nya tillväxtmarknader. Fondbolaget har ett av de största investerarteamen internationellt som är dedicerat till tillväxtmarknader, med kontor i Stockholm, Karachi i Pakistan och Ho Chi Minh i Vietnam. Fondbolaget arbetar med hållbara och ansvarsfulla investeringar och integrerar frågor om miljö, sociala faktorer och ägarstyrning i förvaltningsprocessen (ESG).

PÅ NYA STYRELSEPOSTER

2017 > 09

Cecilia Seddigh är ny styrelseledamot i Tundra Fonder AB sedanden 16 maj 2017.

Tundra Fonder är en sk boutique förvaltare specialiserad på fondförvaltning i nya tillväxtmarknader. Fondbolaget har ett av de största investerarteamen internationellt som är dedicerat till tillväxtmarknader, med kontor i Stockholm, Karachi i Pakistan och Ho Chi Minh i Vietnam. Fondbolaget arbetar med hållbara och ansvarsfulla investeringar och integrerar frågor om miljö, sociala faktorer och ägarstyrning i förvaltningsprocessen (ESG).

Läs hela inlägget »