på nya STYRELSEposter

Styrelsekraftare tar plats i styrelser. I börsbolag, etablerade företag, startups och föreningar över hela Sverige och internationellt.

2018 > 03

Sedan mars 2018 är Liselotte Hägertz Engstam ny styrelseledamot i Tieto, ett av Nordens ledande mjukvaru- och tjänsteföretag.

Kunderna är i huvudsak stora organisationer som erbjuder ett brett spektrum av tjänster till företag, konsumenter och medborgare i Norden och världen. Tieto har 15 000 anställda i nästan 20 länder.

PÅ NYA STYRELSEPOSTER

2018 > 03

Sedan mars 2018 är Liselotte Hägertz Engstam ny styrelseledamot i Tieto, ett av Nordens ledande mjukvaru- och tjänsteföretag.

Kunderna är i huvudsak stora organisationer som erbjuder ett brett spektrum av tjänster till företag, konsumenter och medborgare i Norden och världen. Tieto har 15 000 anställda i nästan 20 länder.

Läs hela inlägget »