på nya STYRELSEposter

Styrelsekraftare tar plats i styrelser. I börsbolag, etablerade företag, startups och föreningar över hela Sverige och internationellt.

2018 > 04

Carmen Cornelyn har blivit invald som 
styrelseordförande i Visbyark AB, ett arkitektkontor med huvudkontor i Visby. Företaget är partnerägt med ca 15 delägare som verkar inom flera områden.

Carmen har lång erfarenhet i uppdrag som ekonomi- och finanschef inom offentlig sektor, både och statliga och kommunala bolag, samt tjänstesektorn i privat näringsliv.

PÅ NYA STYRELSEPOSTER

2018 > 04

Carmen Cornelyn har blivit invald som 
styrelseordförande i Visbyark AB, ett arkitektkontor med huvudkontor i Visby. Företaget är partnerägt med ca 15 delägare som verkar inom flera områden.

Carmen har lång erfarenhet i uppdrag som ekonomi- och finanschef inom offentlig sektor, både och statliga och kommunala bolag, samt tjänstesektorn i privat näringsliv.

Läs hela inlägget »