på nya STYRELSEposter

Styrelsekraftare tar plats i styrelser. I börsbolag, etablerade företag, startups och föreningar över hela Sverige och internationellt.

2018 > 10

Liselotte Engstam har utsetts till ordförande i complianceexperten FCG, som är nordens ledande konsultföretag inom risk- och regelefterlevnad för finansbranschen. Samtidigt expanderar bolaget till Finland och Tyskland.

https://www.realtid.se/liselotte-engstam-tar-over-klubban-i-fcg

”Vi välkomnar Karin till Exalt och ser fram emot att fortsätta bolagets utveckling tillsammans. Karin är mycket välmeriterade, men det kanske viktigaste är att deras värdegrund väl stämmer in med vår värdegrund som vi har arbetat efter sedan starten 2005. Säger Mikael Hjälm, VD. 

Karin Steen har 30 års erfarenhet av företags-ledning samt företagsutveckling i entreprenörsdrivna tillväxtbolag med roller som ägare, styrelseordförande, VD och försäljningschef, främst inom IT-branschen.

PÅ NYA STYRELSEPOSTER

2018 > 10

Liselotte Engstam har utsetts till ordförande i complianceexperten FCG, som är nordens ledande konsultföretag inom risk- och regelefterlevnad för finansbranschen. Samtidigt expanderar bolaget till Finland och Tyskland.

https://www.realtid.se/liselotte-engstam-tar-over-klubban-i-fcg

Läs hela inlägget »

”Vi välkomnar Karin till Exalt och ser fram emot att fortsätta bolagets utveckling tillsammans. Karin är mycket välmeriterade, men det kanske viktigaste är att deras värdegrund väl stämmer in med vår värdegrund som vi har arbetat efter sedan starten 2005. Säger Mikael Hjälm, VD. 

Karin Steen har 30 års erfarenhet av företags-ledning samt företagsutveckling i entreprenörsdrivna tillväxtbolag med roller som ägare, styrelseordförande, VD och försäljningschef, främst inom IT-branschen.

Läs hela inlägget »