på nya STYRELSEposter

Styrelsekraftare tar plats i styrelser. I börsbolag, etablerade företag, startups och föreningar över hela Sverige och internationellt.

2019 > 03

Det är verkligen intressant att gå in som ordförande i Artificial Solutions i denna spännande fas, säger Åsa Hedin. Det är ett företag som har en revolutionerande teknologi, är långt framme och har starka samarbeten med ledande konsult- och integrationsföretag, vilket gör dem perfekt positionerade för att dra fördel av den snabbväxande marknaden för Conversational AI.

https://www.artificial-solutions.com/blog/artificial-solutions-noteras-pa-nasdaq-first-north

PÅ NYA STYRELSEPOSTER

2019 > 03

Det är verkligen intressant att gå in som ordförande i Artificial Solutions i denna spännande fas, säger Åsa Hedin. Det är ett företag som har en revolutionerande teknologi, är långt framme och har starka samarbeten med ledande konsult- och integrationsföretag, vilket gör dem perfekt positionerade för att dra fördel av den snabbväxande marknaden för Conversational AI.

https://www.artificial-solutions.com/blog/artificial-solutions-noteras-pa-nasdaq-first-north

Läs hela inlägget »