på nya STYRELSEposter

Styrelsekraftare tar plats i styrelser. I börsbolag, etablerade företag, startups och föreningar över hela Sverige och internationellt.

2020

Louise Nicolin

Louise Nicolin har valts in som styrelseledamot i Optinova Group i Finland. Optinova är en ledande global tillverkare av avancerad slang, såväl för medicinsk teknik och intravenös vård, som för utmanande industriella applikationer, tex inom fordonsindustrin. Bolaget har ca 400 anställda, säljkontor över hela världen och huvudsaklig tillverkning på Åland och i Thailand.

Katarina Grapengiesser har under mars 2020 tillträtt som styrelseledamot i Tricorona Climate Partner AB.

Tricorona Climate Partner AB  grundades 2006 och är ett privatägt bolag vars affärsidé är att erbjuda tjänster inom klimatområdet som bidrar till att vi når 1,5 graders målet. Visionen är att alla företag tar sitt klimatansvar och företaget erbjuder tjänster såsom beräkning av klimatpåverkan, strategier för att reducera den, utbildning på området, samt försäljning av klimatkompensation. 
Företaget har en stor tillväxtpotential och önskar expandera på sina digitala plattformar internationellt. Med sin gedigna erfarenhet inom dessa områden kommer Katarina Grapengiesser kunna bidra till styrelsens arbete. 


Ann-Charlotte Beckman har valts in som ny styrelseledamot i Neobiomics. Neobiomics har tagit fram en probiotika produkt;  ProPrems® som är ett kosttillskott till förtidigt födda barn. Ann-Charlotte har över 30 års erfarenhet av life science som entreprenör, VD och styrelseledamot.  


Ann-Charlotte Beckman har valts in som ny styrelseordförande i Inossia. Inossia har tagit fram en mjukgörare i vätskeform som kan blandas med bencement som ska användas för att reparera sprickor i ryggraden hos personer med benskörhet, osteoporos, som beräknas drabba varannan kvinna och var fjärde man över 50 år. Ann-Charlotte har över 30 års erfarenhet av life science som entreprenör, VD och styrelseledamot.  

Karin Steen

Karin Steen har den 1/12 2019 tillträtt som ny styrelseordförande hos Acceptus. Acceptus är ett konsultbolag som erbjuder behovsstyrda digitala tjänster och ledningsstöd som förenklar vardagen i vårdrelaterade verksamheter inom hälsa, vård och omsorg. Accceptus är en oberoende aktör där konsulterna har sjukvårdsbakgrund i kombination med lång erfarenhet och specialistkompetens inom ett stort antal verksamheter inom hälsa, vård och omsorg.
Med sin stora erfarenhet av styrelsearbete kommer Karin att tillföra den stabilitet och erfarenhet som Acceptus behöver i sin uppbyggnad av ny styrelse. Karin Steen har över 30 års erfarenhet från tillväxtbolag inom it-konsultbranschen, där hon bland annat varit delägare, VD, styrelseordförande och stryelseledamot.  Karin har även varit Styrelseordförande- och ledamot i flertalet konsultbolag i andra branscher

Malin Hyden

Malin Hydén har valts in som styrelseledamot i Kunskapsmedia Group AB. Med 15 års erfarenhet av utbildningsfilm och hundratals producerade filmer och utbildningsklipp för grundskola och gymnasium, är företaget en mycket etablerad aktör på marknaden. Företagets filmer är anpassade för att möta läroplanens riktlinjer. Malin bidrar med sin långa erfarenhet av digital strategi och paketering av digitala läromedel.

Ylva Hambraeus Björling har den 1/1 2020 tillträtt som ordförande för den affärsdrivande stiftelsen Stockholms Tekniska Institut, STI.
Stockholms Tekniska Institut grundades 1924 och är en stiftelse som bedriver teknisk utbildning. STI har inget vinstintresse utan fokuserar helt på uppdraget att bedriva utbildning med hög kvalitet. Stiftelsen bedriver utbildningar inom yrkeshögskolan men även kurser direkt till företag. Samarbete med branschföretag är viktigt och företagen är med i såväl utformandet som genomförandet av utbildningarna. Över 90 % av de som tar examen har fått arbete inom ett år efter avslutade studier.

Ann-Charlotte Beckman har valts in som ny styrelseledamot i Västernorrland utveckling & omvårdnad (VUO). VUO har cirka 15 boenden i Västernorrland, främst i Sundsvall/Timrå, varav merparten tar emot och hjälper personer med olika psykiska funktionshinder och begränsningar. Ann-Charlotte har över 30 års erfarenhet av life science som entreprenör, VD och styrelseledamot.
 

Etiketter: styrelsepost

PÅ NYA STYRELSEPOSTER

2020

Louise Nicolin

Louise Nicolin har valts in som styrelseledamot i Optinova Group i Finland. Optinova är en ledande global tillverkare av avancerad slang, såväl för medicinsk teknik och intravenös vård, som för utmanande industriella applikationer, tex inom fordonsindustrin. Bolaget har ca 400 anställda, säljkontor över hela världen och huvudsaklig tillverkning på Åland och i Thailand.

Läs hela inlägget »

Katarina Grapengiesser har under mars 2020 tillträtt som styrelseledamot i Tricorona Climate Partner AB.

Tricorona Climate Partner AB  grundades 2006 och är ett privatägt bolag vars affärsidé är att erbjuda tjänster inom klimatområdet som bidrar till att vi når 1,5 graders målet. Visionen är att alla företag tar sitt klimatansvar och företaget erbjuder tjänster såsom beräkning av klimatpåverkan, strategier för att reducera den, utbildning på området, samt försäljning av klimatkompensation. 
Företaget har en stor tillväxtpotential och önskar expandera på sina digitala plattformar internationellt. Med sin gedigna erfarenhet inom dessa områden kommer Katarina Grapengiesser kunna bidra till styrelsens arbete. 

Läs hela inlägget »


Ann-Charlotte Beckman har valts in som ny styrelseledamot i Neobiomics. Neobiomics har tagit fram en probiotika produkt;  ProPrems® som är ett kosttillskott till förtidigt födda barn. Ann-Charlotte har över 30 års erfarenhet av life science som entreprenör, VD och styrelseledamot.  

Läs hela inlägget »


Ann-Charlotte Beckman har valts in som ny styrelseordförande i Inossia. Inossia har tagit fram en mjukgörare i vätskeform som kan blandas med bencement som ska användas för att reparera sprickor i ryggraden hos personer med benskörhet, osteoporos, som beräknas drabba varannan kvinna och var fjärde man över 50 år. Ann-Charlotte har över 30 års erfarenhet av life science som entreprenör, VD och styrelseledamot.  

Läs hela inlägget »

Karin Steen

Karin Steen har den 1/12 2019 tillträtt som ny styrelseordförande hos Acceptus. Acceptus är ett konsultbolag som erbjuder behovsstyrda digitala tjänster och ledningsstöd som förenklar vardagen i vårdrelaterade verksamheter inom hälsa, vård och omsorg. Accceptus är en oberoende aktör där konsulterna har sjukvårdsbakgrund i kombination med lång erfarenhet och specialistkompetens inom ett stort antal verksamheter inom hälsa, vård och omsorg.
Med sin stora erfarenhet av styrelsearbete kommer Karin att tillföra den stabilitet och erfarenhet som Acceptus behöver i sin uppbyggnad av ny styrelse. Karin Steen har över 30 års erfarenhet från tillväxtbolag inom it-konsultbranschen, där hon bland annat varit delägare, VD, styrelseordförande och stryelseledamot.  Karin har även varit Styrelseordförande- och ledamot i flertalet konsultbolag i andra branscher

Läs hela inlägget »

Malin Hyden

Malin Hydén har valts in som styrelseledamot i Kunskapsmedia Group AB. Med 15 års erfarenhet av utbildningsfilm och hundratals producerade filmer och utbildningsklipp för grundskola och gymnasium, är företaget en mycket etablerad aktör på marknaden. Företagets filmer är anpassade för att möta läroplanens riktlinjer. Malin bidrar med sin långa erfarenhet av digital strategi och paketering av digitala läromedel.

Läs hela inlägget »

Ylva Hambraeus Björling har den 1/1 2020 tillträtt som ordförande för den affärsdrivande stiftelsen Stockholms Tekniska Institut, STI.
Stockholms Tekniska Institut grundades 1924 och är en stiftelse som bedriver teknisk utbildning. STI har inget vinstintresse utan fokuserar helt på uppdraget att bedriva utbildning med hög kvalitet. Stiftelsen bedriver utbildningar inom yrkeshögskolan men även kurser direkt till företag. Samarbete med branschföretag är viktigt och företagen är med i såväl utformandet som genomförandet av utbildningarna. Över 90 % av de som tar examen har fått arbete inom ett år efter avslutade studier.

Läs hela inlägget »

Ann-Charlotte Beckman har valts in som ny styrelseledamot i Västernorrland utveckling & omvårdnad (VUO). VUO har cirka 15 boenden i Västernorrland, främst i Sundsvall/Timrå, varav merparten tar emot och hjälper personer med olika psykiska funktionshinder och begränsningar. Ann-Charlotte har över 30 års erfarenhet av life science som entreprenör, VD och styrelseledamot.
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: styrelsepost