Styrelseprofil: KaTARINA BARTER

Board Director, Business Adviser.

Katarina Barter
I styrelsearbete bidrar jag med erfarenhet av 

styrelseUppdrag

Katarina har
2013 - Gefle Testteknik AB Ordförande
2015 - Språkkonsulterna Prodicta AB Ordförande
2015 - Decuria AB Ordförande
2015 - Styrelsekraft Alumni Stockholm Ordförande
2016 - Sundbom & Partners Ledamot
2016 - We Consulting AB Ledamot
2012 - 2015 Transcendent Group Ledamot
2009 - 2012 Banqsoft OY Ordförande
1990 - 1994 Know IT AB Ledamot
1990 - 1994 Axet Privatdaghem Ordförande
1986 - 1990 Axet Privatdaghem Ledamot

erfarenheter

Karin är en oberoende Styrelseledamot, i styrelser har hon bl.a. arbetat med extern finansiering, uppköp, integration, turn-around, tillsättning av ny VD, kompensations utskott, ekonomisk kontroll, valberedningar m.m. Karin har varit VD i flera företag, samt Business Area Manager, Konsultchef, Försäljnings- och Marknadschef. Hon har som VD/Affärsområdeschef byggt upp IT bolag med verksamhet i Norden och Polen. Erfarenhet av IT branschen, tjänstesektorn. bank och finans, fastighetsbranschen, bemanningsbranschen. Inom IT branschen har Karin även som VD varit med och expanderat IT konsultbolag från 20 personer till över 600 personer. 

Kontakta

Mail 
Katarina.barter@futurebyme.se

Mobil
0709-850488

LinkedIn
Katarina Barter

Hemsidor
www.barterbridge.se
www.futurebyme.se