på nya STYRELSEposter

Styrelsekraftare tar plats i styrelser. I börsbolag, etablerade företag, startups och föreningar över hela Sverige och internationellt.

Johanna Ragnartz har valts in som ny styrelseledamot i Fairtrade AB. Med sin stora erfarenhet av affärsutveckling från många olika branscher  ses hon som en betydelsefull resurs för företagets styrelse.  Johanna Ragnartz har under 35 år  i olika roller och branscher arbetat med affärs- och marknadsutveckling. Sedan drygt fyra år arbetar hon som VD i stiftelsen Håll Sverige Rent.

Karin Steen valdes in som ny styrelseledamot i R2M. Med sin stora erfarenhet av styrelsearbete ses hon som en betydelsefull resurs för företagets styrelse. Karin Steen har över 30 års erfarenhet från it-konsultbranschen, där hon bland annat varit delägare, konsultchef, försäljningschef, VD, styrelseordförande och styrelseledamot. 

https://r2m.se/nyheter/vi-valkomnar-nya-styrelsemedlemmar/

Charlotte Darth har erfarenhet från ledande roller inom IT-branschen, senast som VP Emerging Technologies på CGI Sverige AB. Charlotte har arbetat som VD för Affecto Sverige AB och VD för ReadSoft Sverige AB. Innan dess har Charlotte arbetat som global marknadsdirektör för Lawson Software och som försäljningschef i Syncron AB samt SAP. Charlotte är oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare i bolaget.

En stark näringslivsprofil tar nu plats i Svenska Tennisförbundets styrelse. Åsa Hedin har 30 års erfarenhet från näringslivet, både stora och små bolag. Bland annat har hon medverkat i utecklingen av Elekta och VD för Elekta Instrument samt Filippa K.

https://www.tennis.se/tennis-se/stark-naringslivsprofil-tar-plats-i-svtfs-styrelse/

Cecilia Seddigh är invald i valberedningen för Styrelseakademien Stockholm Uppsala som är ett av Europas största styrelseinstitut med närmare 7.000 medlemmar.

Cecilia verkar som entrepre- och intraprenör inom försäkrings- och fondindustrin, och är aktivt medverkande i omställningen av industrin genom nyetableringar inom Pension InsurTech och FinTech. I tidigare uppdrag har hon verkat som ansvarig för internationell affärsutveckling, affärsområdesansvarig och marknadschef i fond- och livförsäkringsbolag. Hon har i rollen som hållbarhetschef i fondbolag utvecklat plattform för integrering av Environmental – Social – Governance (ESG) i fondförvaltning och som styrelseledamot i Sveriges Forum för Hållbara Investeringar (SWESIF) ansvarat för utvecklingen av Hållbarhetsprofilen för fondindustrin i Sverige.