Om Styrelsekraft

Rikstäckande Alumni med styrelseledamöter

Styrelsekraft är en alumni och aktivt styrelsenätverk med över 700 styrelseledamöter över hela Sverige. Vi har deltagit i regeringens program Styrelsekraft som syftade till att öka andelen kvinnor i bolagsstyrelser. I alumninätverket arbetar vi bland annat med affärsnätverkande, samarbeten mellan medlemmarna och att synliggöra kompetensen inom nätverket.

Styrelsekraft instiftades 2008 på uppdrag av regeringen. Över 700 genomgick efter en omfattande urvalsprocess ett styrelseprogram under ett år och certifiering. Lång många fler ansökte än som kom in i programmet. Läs mer om bakgrunden till Styrelsekraft.  

Mentorer i styrelsekraft

Många av landets företagsledare har varit mentorer i Styrelsekraft. Kontaktnätet i näringslivet mellan alumner och mentorer stärks vidare genom Alumnins aktiviteter och engagemang i samhällsviktiga frågor. 

Några av Styrelsekrafts mentorer åren 2009-2014

sagt om styrelsekraft

Styrelsekraft har certifierade och erfarna ledamöter. 

Styrelseledamöter måste fungera direkt i en styrelse. Det kan styrelsekraftare.

Styrelsekraft har blivit ett starkt nätverk med över 700 styrelseledamöter över hela Sverige. 

Björn Wolrath
Tidigare Koncernchef Skandia, styrelseproffs

Sven Hagströmer
Finansman, styrelseproffs

Meg Tivéus
Tidigare VD Svenska Spel, styrelseproffs

Rune Brandinger (1931-2018)
Tidigare VD Ratos,  styrelseproffs