den nya styrelsen

Styrelsekraft står för förnyelse, mångfald och ökad konkurrenskraft i Sveriges styrelser. 

Aktuella affärsfrågor
Digtaliseringen, hållbarhetsarbete och ägarfrågor är områden som växer fram på styrelseagendan. Vad är rätt digital kompetens? Har vi tillräcklig erfarenhet av internationell expansion? Är företagets strategi för diversifiering och mångfald konkurrenskraftig?

Styrelsekrafts alumner diskuterar och uppdaterar sig kontinuerligt i aktuella affärsfrågor. 

fÖLJ oss PÅ TWITTER

Projekt och bidrag till samhället

Styrelsekrafts alumner engagerar sig bl.a. som mentorer till blivande och nyblivna styrelseledamöter. Vi vill sprida den kunskap som vi har byggt upp inom Styrelsekraft och ge tillbaka som tack för det stöd vi fått av regeringen och den svenska staten.