Så här började styrelsekraft

svenska regeringen instiftare av styresekraft

Maud Olofsson, då Näringsminister, stod bakom bildandet av programmet Styrelsekraft. Maud Olofsson, då Näringsminister, stod bakom bildandet av programmet Styrelsekraft.

Styrelsekraft instiftades av regeringen år 2008 med syfte att under fem år främja hållbar tillväxt genom att öka andelen kvinnor i styrelser. Mellan åren 2009 och 2014 har ca 740 kvinnor deltagit i Styrelsekraft.

Deltagarna som valdes ut för Styrelsekraft var kvinnor i ledande positioner i näringslivet eller egna företagare. Antagningen inleddes med ansökan i stor konkurrens till programmet. Varje deltagare hade en personlig styrelsementor och genomgick styrelseutbildning under ett år med certifiering. På detta sätt är alla som har gått Styrelsekraft kvalitetssäkrade.

Elisabeth Thand Ringqvist, idag ordförande för Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA). Elisabeth Thand Ringqvist, idag ordförande för Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA).

Elisabeth Thand Ringqvist som då arbetade på Regeringskansliet, föreslog Styrelsekraft för Maud Olofsson.

Almi Företagspartner genomförde

Marie Ahlgren, Almi Företagspartner. Marie Ahlgren, Almi Företagspartner.

Mellan åren 2008-2014 genomförde Almi Företagspartner på uppdrag av regeringen programmet Styrelsekraft. Övergripande programansvarig var Marie Ahlgren. Tack Marie! 
 

VIktiga personer för Styrelsekraft

Margareta Neld, tidigare VD för Women in Progress och Lucia Severed, KKIKK har bidragit mycket till Styrelsekraft. Ett stort tack!

Om styrelsekraft i media