Om Styrelsekraft

Styrelsekraft Alumni är ett rikstäckande aktivt styrelsenätverk som verkar för att öka andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser. Målet är ett mer hållbart näringsliv. Styrelsekraft Alumni Stockholm verkar som en ideell förening med fokus på stockholmsregionen.

Gemensamt för de som ingår i nätverket är att alla deltagit i programmet Styrelsekraft som initierades och drevs under åren 2008-2014 på uppdrag av dåvarande regeringen med syfte att öka andelen kvinnor i bolagsstyrelser. Efter en omfattande urvalsprocess fick över 700 kvinnor möjlighet att under ett år delta i ett styrelseprogram med  mentorskap, styrelseutbildning och certifiering.

sagt om styrelsekraft

Styrelsekraft har certifierade och erfarna ledamöter. 

Styrelseledamöter måste fungera direkt i en styrelse. Det kan styrelsekraftare.

Styrelsekraft har blivit ett starkt nätverk med över 700 styrelseledamöter över hela Sverige. 

Mentorer i styrelsekraft

Många av landets företagsledare har deltagit som mentorer i Styrelsekraft. De tidigare mentorerna utgör fortfarande en viktig del av nätverket och bjuds därför in till föreningens återkommande aktiviteter.

Några av Styrelsekrafts mentorer åren 2009-2014

Björn Wolrath
Tidigare Koncernchef Skandia, styrelseproffs

Sven Hagströmer
Finansman, styrelseproffs

Meg Tivéus
Tidigare VD Svenska Spel, styrelseproffs