Organisation

Styrelsekraft Alumni Stockholm drivs som en ideell förening riktad specifikt till de kvinnor i Stockholmsregionen som fått möjlighet att delta i Almis program Styrelsekraft under 2008-2014.

Föreningen ska verka som styrelsekraft i reell bemärkelse genom att ge alla alumni möjlighet till ökad synlighet, bidra till fler  styrelseuppdrag, nätverka och kompetensutvecklas. Detta inom ramen för ett antal prioriterade satsningsområden.
 
Föreningen har en aktivt arbetande styrelse. De alumni som deltar i nätverket bjuds in för att driva specifika frågor eller för att arrangera enskilda seminarier eller andra aktiviteter.
 
Almi är en viktig partner, liksom övriga alumniföreningar runt om i landet.