samarbeten

Styrelsekraft samarbetar med:

Almi Företagspartner Tack för stöd under programmet samt vid uppstarten av Alumin. 

Norra Brunn Tack för lokal och god mat.

MAQS Advokater Tack för  juridiska råd i styrelsearbete och affärer. 

Skandia Tack för information om försäkringar. 


EFTERLYSNING!
Just nu söker vi samarbete med en tidning/onlinemedia som vill driva frågan runt mångfald i styrelser.