STYRELSEN

Detta är Styrelsekraft Alumni Stockholms aktivt arbetande styrelse. Kontakta oss gärna. Vi är styrelsen i Stockholm. Vill du komma i kontakt med Styrelsekrafts alumni i andra delar av landet, maila oss så sätter vi dig i kontakt.

Karin Steen. Ordförande.

Karin Steen
Ordförande
 

Eva Byström. Ledamot.
Cecilia Seddigh. Ledamot.

Cecilia Seddigh
Ledamot
 

Malin Hydén
Ledamot

Anna Linusson
Ledamot

Cecilia Werner Kastensson. Ledamot.

Kersti Kempe
Kassör

Styrelsekraft Alumni Stockholm är en registrerad ideell förening.