Ansök om medlemskap

Välkommen att ansöka som medlem i Styrelsekrafts Styrelsenätverk.

Välkommen att ansöka om medlemskap i Styrelsekrafts professionella styrelsenätverk.
Våra medlemmar är kvinnliga styrelsearbetare och företagsledare som har erfarenheter från ett brett spektrum av branscher, organisationer och styrelserum. Kvinnor som bidrar till ett effektivt, strategiskt, framåtriktat och värdeskapande styrelsearbete.

Vi söker dig som:

  • arbetar eller har arbetat i ledande position
  • är eller har varit aktiv i minst tre näringsdrivande styrelser
  • har genomgått en formell styrelseutbildning
  • delar vår värdegrund

Ansökan görs genom att fylla i formuläret i Ansök här. Vi kommer sedan att kontakta dig.

Aktiva i Styrelsekraft…

…har erfarenheter från ett brett spektrum av branscher, organisationer och styrelserum.

Bakgrund: I nätverket finns personer med erfarenhet som ledare för, styrelseledamöter i och ägare av börsnoterade bolag, familjeägda bolag och startup-bolag samt stora idrottsorganisationer, stiftelser och statlig verksamhet.

…bidrar till ett effektivt, strategiskt, framåtriktat och värdeskapande styrelsearbete.

Bakgrund: Styrelsearbetet har de senaste åren förändrats kraftigt. Förmågan och möjligheten att följa med och ta till sig dessa förändringar är avgörande för kompetensen hos en styrelseledamot. Föreningen Styrelsekraft håller nätverket á jour med förändringar och skapar ett ständigt utbyte av idéer och utvecklingskraft.

…har ett stort nätverk.

Bakgrund: Den samlade kompetensen inom Styrelsekraft är enorm. Kontinuerliga kontakter i nätverket ger inblick i olika branscher och trender inom näringslivet. Föreningen Styrelsekraft arbetar aktivt med att utvidga nätverket även internationellt.

…har hög kompetens som ledare, styrelseledamöter och företagsägare.

Bakgrund: Alla har hög kompetens inom sina verksamhetsområden, som ledare eller som företagsägare. Totalt sett har Styrelsekraft tillsammans hundratals styrelseuppdrag där de är ordförande eller ledamöter. De mest aktiva deltagarna arbetar på heltid som styrelseledamöter.

…är formellt certifierade styrelseledamöter.

Bakgrund: Alla som genomgått programmet Styrelsekraft är formellt certifierade styrelseledamöter, vilket garanterar en hög styrelsekompetens.

 

Ansök om medlemskap

Ansökan görs genom att fylla i formuläret i ”Ansök här”. Vi kommer sedan att kontakta dig.

Ansök här