Nätverks- och partnersamverkan

Styrelsekraft samarbetar med flera nationella och internationella lednings- och styrelsenätverk med fokus på ökad mångfald och hållbar utveckling i bolagsstyrelser i Norden och Europa.

Boards Impact Forum

Boards Impact Forum är det nordiska kapitlet i Climate Governance Initiative, i samarbete med World Economic Forum.

Boards Impact Forum etablerades för att engagera styrelseledamöter i Norden och internationellt för att påskynda klimatåtgärder och innovation för mer hållbart företagande och en hållbar värld. Boards Impact Forum når mer än 10 000 styrelseledamöter i Norden genom sina styrelsenätverkspartners i alla nordiska länder.

Styrelseledamöteranvänder forumet för att:

 • Höja ambitionen och påskynda klimatåtgärder och innovation för hållbara företag och en hållbar värld.
 • Lära sig om styrelsers påverkan och tillvägagångssätt för att hantera klimatrisker och möjligheter i bredare hållbarhetsfrågor.
 • Engagera sig med kollegor och bygga vidare på det ledarskap som Norden visar inom innovation, hållbarhet och den unika nordiska bolagsstyrningsmodellen.

Läs mer på BoardsImpactForum.com

European Women on Boards

European Women on Boards är en icke-vinstdrivande europeisk paraplyförening för jämställdhet på beslutsfattande nivå. Med bas i Bryssel verkar de för att öka mångfalden då det gäller könsfördelningen på ledningsnivå och i styrelser runt om i hela Europa.

EWOB arbetar tillsammans med nationella föreningar för främjande av kvinnor, EU-institutioner och företagspartners. Det handlar om att stärka ledarskapsförmågan och det gränsöverskridande nätverket för seniora kvinnor i hela Europa. EWOB bidrar även till utvecklingen genom att mäta och övervaka könsfördelningen på beslutsfattande nivå.

Läs mer på europeanwomenonboards.eu

Erbjudande till Styrelsekraftnätverket

Samarbetsavtalet med EWOB innebär att alla medlemmar Styrelsekraftnätverket erbjuds att ansluta sig till EWOB:s internationella nätverk. Du som är del i Styrelsekraftnätverket erbjuds ett årligt individuellt medlemskap i EWOB till ett rabatterat pris. Syftet med medlemskapet är att du ska maximera dina förmågor och utöka ditt internationella nätverk. Medlemskapet innebär bland annat att du får tillgång till följande:

 • Ett online-program i fem steg som guidar dig till din nästa lednings- eller styrelseposition.
 • Månadsvisa online-evenemang för att ta del av insikter från företagsledare och styrelsearbetare och få goda råd från seniora rekryterare.
 • Delta i gruppdiskussioner med ledare inom olika branscher.
 • Delta i mentorsessioner med andra EWOB-medlemmar.

För att ansöka om individuellt medlemskap i EWOB kontakta: styrelsen@styrelsekraft.se

Vi verifierar din koppling till Styrelsekraftnätverket och ger dig länken till ansökningsformuläret tillsammans med Styrelsekrafts rabattkod. Som del av styrelsekraftnätverket har du 25 procent rabatt på priset.

Partnersamverkan

Styrelsekrafts verksamhet möjliggörs genom partnersamverkan:

 • Exklusivitet – Branschunikt avtal med riks-täckande kvinnligt styrelsenätverk.
 • Varumärkesbyggande – Partner till Styrelsekraft med ambitionen att öka andelen kvinnor i svenska bolags­styrelser och därmed bidra till ökad lönsamhet och ett mer hållbart näringsliv.
 • Affärsmöjlighet – Möjlighet att marknadsföra partnerföretaget och erbjudanden till Styrelsekrafts medlemmar.
 • Mentorskap – Möjlighet att erbjuda medarbetare utveckling och styrelsekompetens.