Om Styrelsekraft

Om Styrelsekraft – Women on Boards

Styrelsekraft är ett rikstäckande styrelsenätverk som verkar för att öka andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser. Målet är ökad lönsamhet och ett mer hållbart näringsliv. Styrelsekraft verkar som en ideell förening.

Styrelsekraft ska vara ett prioriterat nätverk för kvalificerade styrelsearbetare liksom en prioriterad partner för företag och organisationer som vill bidra till att öka andelen kvinnor i bolagens ledningsgrupper och styrelser.

Alla i nätverket är certifierade styrelseledamöter, flertalet är verksamma som styrelsearbetare i så väl mindre ägarledda som större publika bolag. Ambitionen är att bli det ledande styrelsenätverket i Sverige för kvinnliga styrelseledamöter med nationell och inter­nationell förankring.

Sagt om Styrelsekraft

Styrelsekraft är en kvalitetsstämpel – alla inom nätverket är certifierade styrelseledamöter och har erfarenhet av ledande positioner.

Styrelsekraft är en bra kanal till kvalificerad lednings- och styrelsekompetens.

För mig är Styrelsekraft en unik plattform för att hitta nya styrelseuppdrag och bygga det egna varumärket.

Styrelsekraft organisation

Styrelsekraft drivs som en ideell förening. Verksamheten bedrivs enligt föreningens årligen fastställda strategi och verksamhetsorten omfattar hela Sverige. Föreningen ska verka för att öka antalet kvinnor i svenska bolagsstyrelser och därmed bidra till ökad lönsamhet och ett mer hållbart näringsliv.

Detta ska ske både genom samverkan inom nätverket och genom samarbeten med partners, rekryterare och valberedningar, samt med styrelsenätverk runt om i Europa. Föreningen har en styrelse och utskott som verkar för att utveckla föreningen inom ett antal prioriterade satsningsområden. Almi är en viktig partner, liksom lokala alumniföreningar runt om i landet.