Ambassadörer

Våra ambassadörer

Styrelsekrafts ambassadörer är seniora styrelsearbetare intresserade av att verka för Styrelsekrafts målsättning att öka andelen kvinnor i bolags­styrelser. De bidrar genom att lyfta de frågor som Styrelsekraft driver. Samtidigt får de möjlighet att verka som förebilder i näringslivet och bredda det egna kontaktnätet med kvinnliga styrelsearbetare. Alla ambassadörer bjuds även in till våra öppna nätverksaktiviteter och har möjlighet att verka som mentorer i Styrelsekrafts mentorprogram.

 • Kathrine Löfberg

  Kathrine Löfberg har kaffe i blodet. Hon är styrelseordförande i Löfbergs, ett av Nordens största familjeägda kafferosterier, som grundades 1906 av hennes farfarsfar. Kathrine har gedigen erfarenhet av styrelsearbete i en rad olika företag och organisationer, både i Sverige och internationellt. 2019 tilldelades hon Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap.

 • Anders Svensson

  Anders Svensson har arbetat inom dagligvaruhandeln under många år, både internationellt på Procter & Gamble och på den svenska/nordiska marknaden, bl.a. som vd för Arla Foods Sverige och senast som vd ICA Sverige (2009-2022). Under åren har Anders också varit verksam i flera olika bransch- och bolagsstyrelser, och är i dagsläget ordförande i Stadium AB och Svensk Handel samt är verksam som styrelseledamot i flera andra bolag/verksamheter.

 • Christer Ljungberg

  Christer besitter genom styrelseuppdrag och arbete som VD och andra ledande befattningar inom IT- och teknikföretag en betydande kunskap om utveckling av bolag. Christer har mångårig erfarenhet från ett större antal styrelseuppdrag i bland annat programvaru-, teknik- och medieföretag. De flesta bolagen har haft verksamhet i internationell miljö med global försäljning och bolagen återfinns i både noterade och privat miljö.

 • Gunilla Asker

  Gunilla Asker har haft ledande positioner inom ett stort antal branscher där en viktig del av arbetet varit att leda större förändringsprocesser. Gunilla var VD på Svenska Dagbladet under nio år och ledde då den omfattande digitala transformationen från en övervägande pappersaffär till en multikanalaffär. Gunilla har mer än 20 års erfarenhet från styrelseuppdrag inom noterade och onoterade bolag inom branscherna : finans, media, konsultbolag, fintechbolag och statliga bolag. I dag är Gunilla styrelseledamot i Visit Sweden och Tinius Trust (Oslo).

 • Eva Sjökvist Saers

  Eva Sjökvist Saers brinner för ett starkt life science i Sverige. Eva är disputerad apotekare med en bakgrund inom läkemedelsutveckling med chefstjänster inom Astra/AstraZeneca. Eva var under 15 år chef/VD för det svenska läkemedelsföretaget APL som utvecklar och tillhandahåller läkemedel för personer med särskilda behov. Eva är idag styrelseaktiv inom ett antal bolag inom life science, såväl noterade som onoterade, och är ordförande för det strategiska innovationsprogrammet Swelife. Eva har också varit engagerad som ordförande för Apotekarsocieteten och vice ordförande för branschorganisationen SwedenBio.