Medlemserbjudande

Medlemserbjudande

Målet att bli det ledande styrelsenätverket i Sverige för kvinnliga kvalificerade styrelseledamöter med nationell och interna­tio­nell förankring. Styrelsekrafts medlemsaktiviteter genomförs inom ramen för detta. Syftet är att skapa förutsättningar för ett aktivt nätverk med fokus på de mest aktuella frågorna, samt att bidra till fler styrelseuppdrag för de som ingår i nätverket.

  • Ökad synlighet – Unik plattform för styrelsearbetare att erhålla nya styrelseuppdrag och bygga det egna varumärket.
  • Styrelsenätverk – Exklusiv tillgång till nätverks-medlemmar som har styrelseposter i ägarledda och publika bolag.
  • Affärsnätverk – Tillgång till nätverksmedlemmar i ledande befattning, med olika erfarenhet, kompetens och branscherfarenhet.
  • Kompetensutveckling – Nätverksaktiviteter med fokus på samverkan och ökad kunskap.

Styrelsekraft har som ambition att genom kommunikation och olika former av aktiviteter synliggöra medlemmarnas kompetens och potential för nya styrelseuppdrag.

Vi verkar som plattform för erfarenhetsutbyte inom nätverket, samt för att öka möjligheten till styrelseuppdrag och andra affärsmöjligheter.

Årligen genomförs flera typer av kompetenshöjande aktiviteter. Det kan handla om seminarietillfällen, rundabordssamtal eller temaluncher. Inriktningen på aktiviteterna styrs av de frågor och kunskapsområden som är relevanta för de som ingår i nätverket.

Är du intresserad av att bli medlem?