Styrelseprogram

Styrelsekraft driver ett styrelseprogram för kvinnor som vill ta nästa steg i sin styrelsekarriär.

Styrelseprogrammet

Förutom mentorskapet, innefattar programmet flera seminarier inom aktuella ämnen och prioriterade områden som finansiering och ägande, styrelsearbete i praktiken, strategifrågor och hur du profilerar dig för styrelseuppdrag. Syftet är att varje deltagare ska kunna fördjupa sina kunskaper och få skräddarsydd coachning utifrån sina egna förutsättningar. Programmets mentorer är seniora styrelsepersoner med uppdrag i SME-företag så väl som noterade bolag.

Programmet ger också tillgång till Styrelsekrafts eget styrelsenätverk. Det är ett kvinn­ligt nätverk för kvalificerade styrelseledamöter med både nationell och interna­tio­nell förankring. Under programmets gång bjuds deltagarna in till de nätverksaktiviteter och matchningsevent som nätverket anordnar under den aktuella tiden.

Programmet avslutas med en diplomeringsmiddag där mentorer och deltagare träffas för att utbyta erfarenheter och nätverka med fokus på framtida möjligheter. Efter avslutat program erbjuds även fortsatt medlemskap i Styrelsekraftnätverket.

Vill du veta mer om om programmet och hur du ansöker nästa år? Kontakta oss.

Styrelseprogrammet

 • Genomförs i Stockholm/digitalt
 • Pågår under ett år
 • Fokus på egen utveckling och styrelsekarriär
 • Seminarier för att fördjupa dina styrelsekunskaper
 • Egen mentor och minst sex coachningstillfällen
 • Tillgång till Styrelsekrafts nätverk och nätverksaktiviteter

Några av deltagarna under 2022

 • Anna-Karin Olsson

  Anna-Karin har mer än 15 års erfarenhet av företagsledning och företagsutveckling. Sedan 2017 är hon engagerad i flertalet styrelser som styrelseordförande och styrelseledamot.

 • Camilla Storbjörk Westin

  Camilla har en gedigen bakgrund inom bank och finans. Sedan 2020 verkar hon som företagsrådgivare, styrelseledamot och mentor/coach till VD och CFO.

 • Cecilia Malmberg Flodén

  Cecilia har 15 års erfarenhet av affärsjuridik, försäljning och personalfrågor. I sin roll som advokat har hon fokuserat på rådgivning relaterat till kommersiella avtal, IT-relaterad juridik, dataskyddsfrågor, immaterialrätt och arbetsrätt.

 • Elisabet Keussen

  Elisabet har haft uppdrag som chef och ledare i mer än 30 år. Hon har haft roller som VD, försäljningschef, affärsutvecklingschef och divisionschef. Hon har erfarenhet från såväl börsbolag och ägarledda aktiebolag.

 • Malin Sandquist

  Malin har mer än 20 års erfarenhet av företagsledning och affärsutveckling. Hon har erfarenhet som advokat och partner på affärsjuridisk byrå samt chefsjurist, koncernledningsmedlem, styrelsesekreterare och styrelseledamot i statliga bolag.

Ansökan

Ansökan till 2024/2025 års Styrelseprogram öppnar våren 2024 För att kvalificera som deltagare krävs att du har en ledande befattning. Du ska även ha en grundläggande styrelseutbildning eller genomgå en sådan under tiden du deltar i programmet.