Styrelseprogram

Styrelsekraft driver ett styrelseprogram för kvinnor som vill ta nästa steg i sin styrelsekarriär.

Programmet riktar sig till kvinnor med ambition att verka som styrelseledamot i externa styrelser vid sidan om ett operativt arbete eller på heltid som professionell styrelse­arbetare. Programmet pågår under ett år och erbjuder anpassade mentorskap, exklusiva kunskapsseminarier och professionellt nätverkande. Styrelseprogrammets övergripande mål är att ge deltagarna möjlighet att vidareutvecklas som styrelsearbetare och ge ökade möjligheter att skaffa nya styrelseuppdrag.

Styrelseprogrammet innehåller

Mentorskap

Varje deltagare matchas mot en egen mentor. Programmets mentorer är seniora styrelsepersoner med uppdrag i SME-företag så väl som noterade bolag. Mentorskapet möjliggör coachning utifrån dina förutsättningar och mentor och adept träffas minst 6 gånger under programmet.

Kunskapsseminarier

Styrelseprogrammet består av ett antal (5-6 st) kunskapsseminarier inom aktuella ämnen och prioriterade områden som exempelvis finansiering och ägande, styrelse­arbete i praktiken, strategifrågor och hur du profilerar dig för styrelse­uppdrag. Flertalet seminarier som genomförs tillsammans med Styrelse­krafts partners.

Nätverkande

Programmet ger också tillgång till Styrelsekrafts eget styrelsenätverk. Det är ett kvinn­ligt nätverk för kvalificerade styrelseledamöter med både nationell och interna­tio­nell förankring. Under programmets gång kommer du som deltagare ha möjlighet att delta vid nätverksaktiviteter och matchningsevent som Styrelsekraft anordnar under programperioden.

Programmet avslutas med en diplomeringsmiddag där alla mentorer och deltagare träffas för att utbyta erfarenheter och nätverka med fokus på framtida möjligheter. Efter avslutat program erbjuds fortsatt medlemskap i Styrelsekraft­nätverket.

Programmet är för dig som är antingen

Blivande Styrelsearbetare

 • Ledande befattning (nu eller tidigare)
 • Ambition att ta plats i externa styrelser, parallellt med operativa arbetet
 • Är i starten av att ta plats i externa styrelser
 • Genomgått styrelseutbildning diplomerad/certifierad Styrelseledamot (alt.genomgår  det under programmet)
 • Varit styrelseledamot i något av en förening, 1 aktiebolag, dotterbolagsstyrelse

Eller är erfaren Styrelsearbetare

 • Företagsledare (nu eller tidigare)
 • Styrelsearbete är huvudarbetet
 • Har ambitionen att Styrelsearbete är och kommer vara huvudarbetet
 • Är eller har varit aktiv i flertalet aktiebolagsstyrelser
 • Är certifierade/diplomerad Styrelseledamot (alt. genomgår det under programmet)

Ansökan är nu stängd. Programmet startar i augusti 2024 med 30 deltagare.

Info om nytt program kommer i början av 2025 

 

Styrelseprogrammet

 • Genomförs i Stockholm
 • Pågår under ett år
 • Fokus på egen utveckling och styrelsekarriär
 • Seminarier för att fördjupa dina styrelsekunskaper
 • Egen mentor och minst sex coachningstillfällen
 • Tillgång till Styrelsekrafts nätverk och nätverksaktiviteter

Några av deltagarna i Styrelseprogrammet

 • Anna-Karin Olsson

  Anna-Karin har mer än 15 års erfarenhet av företagsledning och företagsutveckling. Sedan 2017 är hon engagerad i flertalet styrelser som styrelseordförande och styrelseledamot.

 • Camilla Storbjörk Westin

  Camilla har en gedigen bakgrund inom bank och finans. Sedan 2020 verkar hon som företagsrådgivare, styrelseledamot och mentor/coach till VD och CFO.

 • Cecilia Malmberg Flodén

  Cecilia har 15 års erfarenhet av affärsjuridik, försäljning och personalfrågor. I sin roll som advokat har hon fokuserat på rådgivning relaterat till kommersiella avtal, IT-relaterad juridik, dataskyddsfrågor, immaterialrätt och arbetsrätt.

 • Elisabet Keussen

  Elisabet har haft uppdrag som chef och ledare i mer än 30 år. Hon har haft roller som VD, försäljningschef, affärsutvecklingschef och divisionschef. Hon har erfarenhet från såväl börsbolag och ägarledda aktiebolag.

 • Malin Sandquist

  Malin har mer än 20 års erfarenhet av företagsledning och affärsutveckling. Hon har erfarenhet som advokat och partner på affärsjuridisk byrå samt chefsjurist, koncernledningsmedlem, styrelsesekreterare och styrelseledamot i statliga bolag.

Info om nytt program kommer i början av 2025