Ansökan är nu öppen till 2023/2024 års Styrelseprogram

Programmet riktar sig till kvinnor med ambition att verka som styrelseledamot i externa styrelser vid sidan om ett operativt arbete eller på heltid som professionell styrelse­arbetare. Programmet pågår under ett år och erbjuder anpassade mentorskap, exklusiva kunskapsseminarier och professionellt nätverkande. Styrelseprogrammets övergripande mål är att ge deltagarna möjlighet att vidareutvecklas som styrelsearbetare och ge ökade möjligheter att skaffa nya styrelseuppdrag.

Mentorskap

Varje deltagare matchas mot en egen mentor. Programmets mentorer är seniora styrelsepersoner med uppdrag i SME-företag så väl som noterade bolag. Mentorskapet möjliggör coachning utifrån dina förutsättningar och mentor och adept träffas minst 6 gånger under programmet.

Kunskapsseminarier

Styrelseprogrammet består av ett antal kunskapsseminarier inom aktuella ämnen och prioriterade områden som exempelvis finansiering och ägande, styrelse­arbete i praktiken, strategifrågor och hur du profilerar dig för styrelse­uppdrag. Flertalet seminarier som genomförs tillsammans med Styrelse­krafts partners.

Nätverkande

Programmet ger också tillgång till Styrelsekrafts eget styrelsenätverk. Det är ett kvinn­ligt nätverk för kvalificerade styrelseledamöter med både nationell och interna­tio­nell förankring. Under programmets gång kommer du som deltagare ha möjlighet att delta vid alla nätverksaktiviteter och matchningsevent som Styrelsekraft anordnar under programperioden. Du kommer även få tillgång till den slutna LinkedIn-grupp där medlemmar tipsar om nyheter och styrelseuppdrag att söka.

Styrelseprogrammet genomförs i Stockholm med start i augusti 2023 och pågår till maj 2024. Priset för att delta är 12 500 kr, moms utgår ej då Styrelsekraft är en ideell förening. Anmälan är bindande.

Styrelseprogrammet i korthet

  • Fokus på egen utveckling och styrelsekarriär
  • Seminarier för att fördjupa styrelsekunskaper
  • Egen mentor och minst sex coachningstillfällen
  • Tillgång till Styrelsekrafts nätverk och nätverksaktivitete

Styrelseprogrammet genomförs i Stockholm med start i augusti 2023 och pågår till maj 2024.  Priset för att delta är 12 500 kr, moms utgår ej då Styrelsekraft är en ideell förening. Anmälan är bindande.

Ansökan 

För att kvalificera som deltagare krävs att du har en ledande befattning. Du ska även ha en grundläggande styrelseutbildning eller genomgå en sådan under tiden du deltar i programmet.

1.     Skicka din intresseanmälan till styrelsen@styrelsekraft.se för att få ett ansökningsformulär.

2.     Fyll i och skicka in ansökningsformuläret snarast möjligt. Urval sker löpande och platserna är begränsade varför vi rekommenderar att ge in ansökan så snart som möjligt. Sita ansökningsdag är 31 maj 2023.

3.     De som väljs ut kommer att bli kallade till intervju för att säkerställa rätt kvalifikationer och ambitioner med att delta i programmet.

Fakta om Styrelsekraft

Styrelsekraft är ett rikstäckande kvinnligt styrelsenätverk med kvalificerad lednings- och styrelse­­kompetens.

Nätverket verkar aktivt för att öka an-delen kvinnor i svenska bolags­styrelser och bidrar därmed till ökad lönsamhet och ett mer hållbart näringsliv.

Styrelsekraft ska vara ett prioriterat nätverk för kvalificerade styrelsearbetare liksom en prioriterad partner för företag och organisationer som vill bidra till att öka andelen kvinnor i bolagens ledningsgrupper och styrelser.  Ambitionen är att bli det ledande styrelsenätverket i Sverige för kvinnliga styrelseledamöter med nationell och inter­-nationell förankring.