Bli en del av Styrelsekraft-nätverket

Nu är det möjligt att bli ambassadör för Styrelsekraft! Våra ambassadörer utgör en viktig del av vårt nätverk och en inspirationskälla i vår ambition att öka andelen kvinnor i bolags­styrelser. Styrelsekrafts mål är att bli det ledande styrelsenätverket för kvinnliga kvalificerade styrelseledamöter med nationell och interna­tio­nell förankring. Därmed bidrar vi till ökad lönsamhet och ett mer hållbart näringsliv.

Genom ambassadörskapet får du en ny möjlighet att verka som förebild i näringslivet och bredda ditt kontaktnät med kvinnliga styrelsearbetare. Alla ambassadörer bjuds även in till våra öppna nätverksaktiviteter och har möjlighet att verka som mentorer i Styrelsekrafts mentorprogram.

Styrelsekrafts ambassadörer kan vara både män och kvinnor. För att kvalificeras som ambassadör krävs att du är en senior styrelsearbetare med stort kontaktnät och intresse av att verka för Styrelsekrafts målsättning.

Är du intresserad av ambassadörskap? Kontakta gärna styrelsen@styrelsekraft.se