Digitalt event som startpunkt för nordiskt styrelsenätverk (17 Okt 2020)

Att välja rätt strategi för konkurrenskraft har aldrig varit mer komplicerat. Hur kan företag och organisationer i Norden säkerställa att valda strategier är relevanta? Vilka är de mest troliga scenarierna? Det här är fokus för en nordisk digital konferens den 11 november. Konferensen är utgångspunkten för en ny plattform för samarbete och kunskapsdelning mellan beslutsfattare och styrelseledamöter i Norden. Det organiseras av styrelsenätverket Styrelsekraft Alumni Stockholm och som värd står PwC i Sverige. Speciellt inbjudna är medlemmar i styrelsenätverk och managementinstitut runt om i Norden och Europa. Detta är med andra ord ett unikt tillfälle att ta del av värdefulla insikter från ledande beslutsfattare.
Registreringen till evenemanget öppnar inom kort.