Hur bemannas en bra styrelse? Tips om digitalt lunchseminarium (15 Jan 2021)

Hur bemannas ett bra styrelse? Så här svarar vår ordförande Karin Steen:

”En bra styrelse präglas av mångfald. Se därför till att bemanna styrelsen med olika kompetenser, kvinnor och män, olika ålderskategorier och kulturella bakgrunder. De olika perspektiven bidrar till att styrelsen får en bättre förmåga att analysera omvärlden, styrelsen ’tänker mindre lika’, fattar bättre beslut och bli mer benägna för att anta nya strategier och möjligheter.

Ledamöterna ska bidra med kunskap och erfarenhet som kompletterar varandra och det som redan finns representerat i bolaget. Viktigt är att de har samma ansvar som ägare i styrelsen för företaget, att de tänker på företagets bästa, bidrar med nya perspektiv och får fram ett fokus på affären. Mångfalden bidrar med andra ord till att skapa mervärde”

Missa inte Almis digitala lunchseminarium den 3/2 med Styrelsekraft Alumni Stockholm som samarbetspartner. Seminariet kommer att handla om hur du bygger upp ett effektivt styrelsearbete. Se därför till att boka in dig redan nu.