Nu startar Styrelsekrafts mentorprogram

I april startar Styrelsekrafts mentorprogram för kvinnor som vill ta nästa steg i sin styrelsekarriär. För att kvali­ficera sig till programmet ska du ha en ledande befattning och ha genomgått en grundläggande styrelseutbildning, alternativt pla­n­­­­erar genomgå detta under året.

2022 genomförs programmet i pilotform i Stockholm. Det kommer att pågå under ett år. De deltagare som kvalificerar sig kommer att matchas mot en mentor och få delta på seminarier för att fördjupa sina kunskaper och bygga sitt varumärke. I programmet ingår även medlemskap i Styrelsekraftnätverket, ett kvinn­ligt nätverk för kvalificerade styrelseledamöter med både nationell och interna­tio­nell förankring.Sista ansökningsdag är 25 mars. För mer information och ansökan se: https://styrelsekraft.se/om-styrelsekraft/mentorprogram