Nystart för kvinnligt styrelsenätverk

Nystart för kvinnligt styrelsenätverk med fokus på ökad lönsamhet och ett mer hållbart näringsliv

Styrelsekraft växlar nu upp sin verksamhet genom att bli rikstäckande, satsa på utvecklade partnersamarbeten och öka relevansen för alla kvinnor med kvalificerad lednings- och styrelsekompetens. Satsningen är möjlig i och med att Almi överlåter varumärket Styrelsekraft till föreningen.

Styrelsekraft verkar för att öka andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser och bidra till högre lönsamhet och ett mer hållbart näringsliv. Nätverket grundades 2008, när Almi fick i uppdrag av dåvarande regering att skapa ett utbildningsprogram, med syfte att öka andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser. Drygt 700 utvalda kvinnor, i ledande positioner inom näringslivet, genomgick programmets kombination av styrelseutbildning och mentorskap med erfarna personer från näringslivet. Tillsammans med certifiering för styrelsearbete blev deltagarna kvalificerade för styrelseuppdrag. Flertalet är idag verksamma styrelsearbetare i så väl mindre ägarledda som större publika bolag.

Utvärderingar visar att det ursprungliga programmets styrka var nätverket. I och med att Almi överlåter varumärket till Styrelsekraft kan nätverket breddas och utvecklas. Målet med nysatsningen är att Styrelsekraft ska bli det ledande styrelsenätverket för kvalificerade styrelseledamöter med nationell och internationell förankring. Styrelsekraft ska vara en prioriterad partner för kvalificerade styrelsearbetare. Nätverkets styrelse arbetar nu med att utveckla erbjudandet för valberedningar, partners, uppdragsgivare och medlemmar. Planer finns även på ett nytt adeptprogram och att etablera en rekryteringsdatabas för styrelseledamöter.

För mer information om Styrelsekrafts satsningar, möjlighet till rekryteringar, partnersamverkan och utökade medlemserbjudanden kontakta gärna föreningens styrelseordförande Cecilia Seddigh, på telefon 0708571431 eller via e-post cecilia.seddigh@styrelsekraft.se.