Nytt samarbete med European Women on Boards (EWOB)

Styrelsekraft – Women on Boards har idag glädjen att meddela ett nytt samarbete med European Women on Boards (EWOB). Genom samarbetet ger vi nätverksmedlemmar unik tillgång till ett brett europeiskt nätverk och en plattform med erbjudande som stödjer seniora kvinnliga ledares karriärutveckling och mångfald mellan könen på beslutsfattande nivå.

European Women on Boards är en icke-vinstdrivande europeisk paraplyförening för jämställdhet på beslutsfattande nivå. Med bas i Bryssel verkar de för att öka mångfalden då det gäller könsfördelningen på ledningsnivå och i styrelser runt om i hela Europa. EWOB arbetar tillsammans med nationella föreningar för främjande av kvinnor, EU-institutioner och företagspartners. Det handlar om att stärka ledarskapsförmågan och det gränsöverskridande nätverket för seniora kvinnor i hela Europa. EWOB bidrar även till utvecklingen genom att mäta och övervaka könsfördelningen på beslutsfattande nivå.