Seminarium om tillväxtbolagens hållbara transformation

Den 8 februari anordnade Styrelsekraft ett mycket uppskattat digitalt seminarium i samarbete med PwC. Under seminariet diskuterades tillväxtbolagens hållbara transformation. De talare som under seminariet delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter var:

  • Jan-Olof Jacke, VD för Svenskt Näringsliv
  • Mikael Scheja, ESG redovisningsspecialist på PwC Sverige
  • David Ringmar, ESG Strategy & Transformation Lead på PwC Sverige
  • Liselotte Hägertz Engstam, professionell styrelseledamot och styrelseordförande för Boards Impact Forum

Länk för att se seminariet i efterhandhttps://www.youtube.com/watch?v=ERbsoAMvIQI

Detta var det andra seminariet i vår seminarieserie om vad som driver dagens tillväxtbolag. Serien vänder sig specifikt till styrelseledamöter och företagsledningar med fokus på tillväxt. Många menar att Europas utveckling kommer att drivas av tillväxtbolagen. Men vad driver tillväxtbolagen? Seminarieserien tar upp tre förändringsområden som identifierats som helt avgörande för att lyckas. Det första seminariet tog upp tillväxtbolagens digitala transformation och seminarium tar upp den organisatoriska transformationen.

Detta var det andra seminariet i vår seminarieserie om vad som driver dagens tillväxtbolag. Serien vänder sig specifikt till styrelseledamöter och företagsledningar med fokus på tillväxt. Många menar att Europas utveckling kommer att drivas av tillväxtbolagen. Men vad driver tillväxtbolagen? Seminarieserien tar upp tre förändringsområden som identifierats som helt avgörande för att lyckas. Det första seminariet tog upp tillväxtbolagens digitala transformation och seminarium tar upp den organisatoriska transformationen.