Välkommen till ett spännande event om ansvar och skyldigheter

Plats: PwC Sverige, Torsgatan 21, Stockholm (Bonnierhuset)

Tid: tisdag den 24 oktober, kl 17:00-20:00

PwC bjuder på förtäring kl 17:00-17:30 i samband med nätverkande

Styrelsekraft har glädjen att bjuda in dig till ett spännande evenemang om styrelsens förståelse för den ekonomisk rapportering och CSRD. Det är ett tillfälle att friska upp och fördjupa sina kunskaper och samtidigt utveckla kontakterna i medlemskretsen. Evenemanget genomförs i samarbete med PwC Sverige i deras lokaler.

Kl 17:00-17:30 Nätverksmingel inkl. enklare förtäring

Kl 17:30-19:15 Att förstå den ekonomiska rapporteringen och CSRD

Lena Hasselborn, Auktoriserad Revisor, Rådgivare, PwC Sverige

Gabriella Hermansson, Partner, Auktoriserad Revisor, PwC Sverige

Det krävs ingen ekonomisk utbildning för att vara styrelseledamot men du har ett ansvar för att förstå, kunna ifrågasätta och följa upp den ekonomiska rapporteringen. I slutändan ska du skriva under bolagets årsredovisning.

I detta pass kommer vi att översiktligt gå igenom grundläggande principer och begrepp, årsredovisningens delar inkl hållbarhetsrapportering. Som deltagare får du även möjlighet att i grupp analysera en årsredovisning och diskutera företagets ekonomiska situation.

Kl 19:00 – 20:00 Fortsatt näteverkande med adepter, mentorer och medlemmar i Styrelsekraft

För anmälan, vänligen fyll i formuläret på länken nedan senast den 13 okt.

Anmäl dig HÄRSenast den 13 oktober