Välkommen till ett spännande event om makroekonomiska trender och AI

Välkommen till ett spännande event om makroekonomiska trender och AI som drivkraft för innovation och framtida konkurrenskraft

Plats: Näringsdepartementet, Stockholm
Tid: måndagen den 28 augusti, kl 17:00-20:00

Vi bjuder på en lättare förtäring från kl 17:00-17:30

Styrelsekraft har glädjen att bjuda in dig till ett spännande event om makroekonomiska trender och utvecklingen inom AI, både ur ett nationellt perspektiv där Sveriges framtida strategiska intressen står i fokus och ur ett företagsperspektiv för framtida konkurrenskraft.

Eventet riktar sig till medlemmar i Styrelsekraft, personer i ledande befattning som vill få en aktuell bild av det makroekonomiska läget, de initiativ som pågår inom AI på nationell nivå och i företag.

Ni får möjlighet att lyssna på tre mycket inflytelserika aktörer – Business Sweden, Research Institute of Sweden (RISE) och Combient.

AGENDA

  • Kl 17:00-17:30 Nätverksmingel inkl lättare förtäring, sponsrad av WES
  • Kl 17:30-17:35 Styrelsekraft välkomnar och presenterar agendan
  • Kl 17:35-17:45 Presentation WES och framtidens kompetensförsörjning – Carolina Engström VD WES
  • Kl 17:45-18:10 Makrotrender för styrelsens och verksamhetsledningens strategiska arbete – Lena Sellgren, chefekonom och analyschef på Business Sweden, Sveriges handels- och investeringsråd
  • Kl 18:10-18:35 Nationella strategiska satsningar, tillämpningar inom AI och samverkan mellan forskning, näringsliv och offentlig sektor – Carl Heath, Senior Researcher, Research Institutes of Sweden (RISE)
  • Kl 18:35-19:00 AI som drivkraft för innovation, hållbarhet och framtida konkurrenskraft – Mats Agervi, Co-founder and CEO Combient
  • Kl 19:00-19:15 Paneldiskussion – Talare deltar på scen för frågor och diskussion om strategisk utveckling och hur näringslivet, akademien, offentlig sektor samverkar för framtida konkurrenskraft.
  • Kl 19:15-20:00 Fortsatt nätverkande

Anmäl dig här Senast den 14 augusti