Ylva Hambraeus Björling (14 Jan 2020)

Ylva Hambraeus Björling har den 1/1 2020 tillträtt som ordförande för den affärsdrivande stiftelsen Stockholms Tekniska Institut, STI.

Stockholms Tekniska Institut grundades 1924 och är en stiftelse som bedriver teknisk utbildning. STI har inget vinstintresse utan fokuserar helt på uppdraget att bedriva utbildning med hög kvalitet. Stiftelsen bedriver utbildningar inom yrkeshögskolan men även kurser direkt till företag. Samarbete med branschföretag är viktigt och företagen är med i såväl utformandet som genomförandet av utbildningarna. Över 90 % av de som tar examen har fått arbete inom ett år efter avslutade studier.