Styrelsekraft Alumni är ett rikstäckande aktivt styrelsenätverk som verkar för att öka andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser. Målet är ett mer hållbart näringsliv. Gemensamt för de som ingår i nätverket är att alla deltagit i programmet Styrelsekraft som initierades och drevs under åren 2008-2014 på uppdrag av dåvarande regeringen med syfte att öka andelen kvinnor i bolagsstyrelser. 

Nyheter från nätverket

På nya poster

2021-01-31
Pernilla Olsen
2021-01-23
Charlotte Darth
2020-10-10
Louise Nicolin