hero bild

Women on Boards

Styrelsekraft är ett rikstäckande kvinnligt styrelsenätverk med kvalificerad lednings- och styrelse­­kompetens. Nätverket verkar aktivt för att öka andelen kvinnor i svenska bolags­styrelser och bidrar därmed till ökad lönsamhet och ett mer hållbart näringsliv.

Styrelseprogram

Sedan 2022 driver Styrelsekraft ett mentorprogram för kvinnor som vill ta nästa steg i sin styrelsekarriär.

Läs mer om styrelseprogrammet

Medlemserbjudande

Målet att bli det ledande styrelsenätverket i Sverige för kvinnliga kvalificerade styrelseledamöter med nationell och internationell förankring.

Läs mer om medlemserbjudanden

Partners

Vi samverkar med utvalda nationella och internationella lednings- och styrelsenätverk med fokus på ökad mångfald i bolagsstyrelser.

Läs mer om våra partners

Nyheter från nätverket

Nyheter från nätverket